Sách Giải Bài Tập và SGK

C1 : So sánh hai hình ảnh thấy trên màn E trước và sau khi đặt lăng kính

C1 :

So sánh hai hình ảnh trên màn E trước và sau khi đặt lăng kính P1 xen vào giữa F và E

Lời giải:

Trước khi đặt lăng kính trong khoảng khe F và màn E, trên màn ảnh ta thấy một vệt sáng trắng. Sau khi đặt lăng kính trong khoảng khe F và màn E, trên màn ảnh ta thấy 1 dải màu liên tục từ đỏ đến tím (bao gồm 7 màu chính đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) gọi là quang phổ của ánh sáng trắng.