Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Quan sát lò xo khi có sóng dọc, ta thấy các vùng bị nén (hay dãn) truyền đi dọc theo lò xo. Trong khi đó, nếu quan sát một vòng lò xo có đánh dấu,ta thấy nó chuyển động thế nào?

C1:

Quan sát lò xo khi có sóng dọc, ta thấy các vùng bị nén (hay dãn) truyền đi dọc theo lò xo. Trong khi đó, nếu quan sát một vòng lò xo có đánh dấu,ta thấy nó chuyển động thế nào?

Lời giải:

Ta thấy vòng lò xo đó dao động dọc xung quanh vị trí cân bằng của nó.