Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì tốc độ quay của khung dây thay đổi thế nào?

C1:

Nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì tốc độ quay của khung dây thay đổi thế nào?

Lời giải:

Nếu tăng momen cản đặt vào khung dây thì khung sẽ chậm quay theo từ trường, tốc độ góc của khung dây sẽ rất nhỏ so với tốc độ góc của từ trường