Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên.

C1 :

Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên.

Lời giải:

Một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên:

Phản ứng của nơtron tương tác với hạt nhân

trong khí quyển tạo nên phản ứng:

với

là đồng vị phóng xạ của cacbon