Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Khi người quan sát chuyển động ra xa nguồn âm, nghĩa là cùng chiều với sóng âm thì tốc độ dịch chuyển của một đỉnh sóng so với người quan sát

C1:

Khi người quan sát chuyển động ra xa nguồn âm, nghĩa là cùng chiều với sóng âm thì tốc độ dịch chuyển của một đỉnh sóng so với người quan sát là v − . Từ đó, hãy suy ra tần số âm nghe được.

Lời giải:

+ Nếu người quan sát chuyển động ra xa nguồn âm với tốc độ vM, nghĩa là cùng chiều với chuyển động của các đỉnh sóng thì tốc độ di chuyển của đỉnh sóng so với người quan sát là (v − ).

+ Vậy trong thời gian 1 giây thì đỉnh sóng lại gần người quan sát một quãng đường là (v − ) và số lần bước sóng đã đi qua tai người là:

Tần số âm nghe được: