Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể đạt tới 98−99%. Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị lớn.

C1:

Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể đạt tới 98−99%. Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị lớn.


Lời giải:

Hiệu suất của máy biến áp là tỉ số (tính ra %) giữa công suất lấy ra ở mạch thứ cấp

và công suất đưa vào ở mạch sơ cấp

.


Hao phí điện năng trong máy biến áp chủ yếu ở dạng toả nhiệt Jun - Lenxơ trong các cuộn dây và do dòng Phucô trong lõi thép gây ra. Ta hạn chế bằng cách dùng dây dẫn bằng đồng tốt và lõi thép làm bằng các lá thép mỏng pha silic ghép cách điện với nhau.

Vì vậy hiệu suất của máy biến áp rất cao, trong thực tế có thể đạt tới 98% hay 99%.