Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người có khối lượng nghỉ

C1:

Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người có khối lượng nghỉ = 60kg chuyển động với tốc độ 0,8c.

Lời giải:

Ta có:

= 60kg, v = 0,8c.

Khối lượng tương đối tính của một người khi chuyển động với tốc độ 0,8c là: