Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Hãy nêu tất cả các lực tác dụng lên vật trong dao động cưỡng bức.

C1:

Hãy nêu tất cả các lực tác dụng lên vật trong dao động cưỡng bức.

Lời giải:

Các lực tác dụng lên vật trong dao động cưỡng bức là:

Ngoại lực tuần hoàn, trọng lực, lực đàn hồi, lực ma sát, lực cản của môi trường.