Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Dựa trên việc quan sát hiện tượng sóng dừng trên dây, ta có thể nhận biết những đặc điểm gì của sóng?

C1:

Dựa trên việc quan sát hiện tượng sóng dừng trên dây, ta có thể nhận biết những đặc điểm gì của sóng?

Lời giải:

Dựa trên việc quan sát hiện tượng sóng dừng trên dây, ta có thể nhận thấy sóng khi truyền đến gặp một vật cản thì sóng sẽ bị phản xạ. Do vậy một điểm trên dây sẽ có sự dao động tổng hợp của 2 dao động do sóng tới và sóng phản xạ gây ra.