Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Có những yếu tố nào tham gia vào quá trình tạo ra một cảm giác về âm của ta?

C1:

Có những yếu tố nào tham gia vào quá trình tạo ra một cảm giác về âm của ta?

Lời giải:

Nguồn âm tạo ra dao động lan truyền trong môi trường đàn hồi, dao động này truyền đến tai làm màng nhĩ dao động theo, gây ra các xung thần kinh thính giác làm ta có cảm giác về âm thanh. Như vậy nguồn âm và tai người nghe tham gia vào quá trình tạo ra một cảm giác âm của người.