Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Cơ năng của vật dao động giảm thì biên độ dao động biến đổi thế nào?

C1:

Cơ năng của vật dao động giảm thì biên độ dao động biến đổi thế nào?

Lời giải:

Cơ năng của vật: W = 0,5mω

Vậy nếu W giảm thì biên độ dao động A cũng giảm theo.