Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Cho tia phóng xạ (phát ra từ một mẫu chất phóng xạ) đi qua từ trường (hoặc điện trường giữa hai bản tụ điện tích điện), ta thấy các tia α, β và γ bị lệch khác nhau. Giải thích tại sao ?

C1:

Cho tia phóng xạ (phát ra từ một mẫu chất phóng xạ) đi qua từ trường (hoặc điện trường giữa hai bản tụ điện tích điện), ta thấy các tia α, β và γ bị lệch khác nhau. Giải thích tại sao ?

Lời giải:

Khi cho phóng xạ qua vùng không gian có từ trường hoặc điện trường thì:

+ Nếu tia phóng xạ gồm các hạt có mang điện tích như tia α, tia β(chùm electron ); tia β

(chùm pôzitrôn) thì sẽ chịu tác dụng của lực Lorenxơ do từ trường tác dụng hoặc lực điện Culông do điện trường gây ra. Đồng thời điện tích và khối lượng các hạt, tốc độ bay ra của các hạt là khác nhau nên quỹ đạo của các tia này sẽ bị lệch khác nhau.

+ Nếu tia phóng xạ là các hạt không mang điện tích (tia γ) thì sẽ không bị từ trường hoặc điện trường tác dụng lực nên chúng sẽ truyền thẳng không bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.