Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Căn cứ vào hình 26.2 SGK, hãy cho biết trong hai đại lượng u(t) và i(t), đại lượng nào biến thiên sớm pha hơn và sớm hơn một lượng bằng bao nhiêu ?

C1:

Căn cứ vào hình 26.2 SGK, hãy cho biết trong hai đại lượng u(t) và i(t), đại lượng nào biến thiên sớm pha hơn và sớm hơn một lượng bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Căn cứ vào đồ thị ta tìm được biểu thức i =


cosωt và u =


cos(ωt –π/2)

Như vậy cường độ dòng điện i biến thiên sớm pha hơn điện áp u một góc π/2.