Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Các phần tử mắc với nhau như thế nào thì gọi là mắc nối tiếp? Viết các công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện của đoạn mạch một chiều gồm các điện trở măc nối tiếp.

C1:

Các phần tử mắc với nhau như thế nào thì gọi là mắc nối tiếp? Viết các công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện của đoạn mạch một chiều gồm các điện trở măc nối tiếp.


Lời giải:

Các phần tử gọi là mắc nối tiếp khi hai phần tử ở cạnh nhau chỉ có 1 điểm chung.Đối với đoạn mạch một chiều gồm các điện trở mắc nối tiếp thì:

I =


=


= …. =U =


+


+ … +R =


+


+ … +U = I.R