Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm và tác dụng với 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02 mol/l

Câu 9:

Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm tác dụng với 2 lít dung dịch Ca 0,02 mol/l, thu được 1 gam chất kết tủa. Hãy xác định thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?

Lời giải:

+ Ca↓ + O (1)

Nếu dư dư : + + O → Ca( (2)

* Trường hợp 1 : Nếu không dư :

= = 1 : 100 = 0,01 mol

= 0,01 . 22,4 = 0,224 (lít)

⇒ %(V) = 0,224 : 10 . 100 = 2,24%

% = 100 – 2,24 = 97,76%

* Trường hợp 2 : Nếu dư, xảy ra phương trình số 2

= 2.0,02 = 0,04 mol

Theo (1) = = = 0,04 mol

Nhưng theo đề bài chỉ thu được 0,01 mol kết tủa

⇒ có 0,03 mol kết tủa bị hòa tan theo phương trình (2)

= tan ra = 0,03 (mol)

Tổng số mol

= 0,04 + 0,03 = 0,07 (mol)

= 0,07.22,4 = 1,568 lít

⇒%=1,568:10.100=15,68%

% = 100 – 15,68 = 84,32%