Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Tính thế điện cực chuẩn E° của những cặp oxi hóa – khử sau

Câu 8:

Tính thế điện cực chuẩn của những cặp oxi hóa – khử sau :

a) (/Cr)

b) (/Mn)

Biết:

-Suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:

$$C r-N i \text { là }+0.48 \mathrm{~V} \text { và của pin } C d-M n \text { là }+0,79 \mathrm{~V}$$

- Thế điện cực chuẩn \(\mathrm{E}_{C d^{2+} / C d}^{0}=-0,40 \mathrm{~V}\) và \(\mathrm{E}_{N i^{2+} / N i}^{0}=-0,26 \mathrm{~V}\)

Lời giải:

a)  = +0,51

=  -

 = -0,26 – 0,51

= -0,77 V.

b)  = +0,79

=  -

 = 0,79 +(-0,4)

= -0,39 V.