Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu dược phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankyl benzen

Câu 8:

Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu dược phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankyl benzen (dung dịch A). Sục khí hidroclorua vào 100 ml dung dịch A thì thu được 1,295 g kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100 ml dung dịch A cho đến khi ngừng kết tủa trắng thì hết 300 ml dung dịch nước brom 3,2%. Tính nồng độ mol của phenol và anilin trong dung dịch A.

Lời giải:

Gọi số mol của OH, lần lượt là z, x (trong 100 ml dung dịch A)

A + HCl: $$\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{5} \mathrm{NH}_{2}+\mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{5} \mathrm{NH}_{3} \mathrm{Cl} \text { (1) }$$


Theo (1) = = = 1,295/129,5 = 0,01 (mol)

A + dd :

Coi dung dịch loãng của nước brom có d = 1g/ml, theo đề bài ta có:

= (300.3,2%)/160 = 0,06 (mol) ⇒ 3z = 0,06 – 0,03 = 0,03 mol hay z = 0,01 mol

= = 0,01/0,1 = 0,1 M