Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Cho lên men 1m³ rỉ đường, sau đó chưng cất thu được 60 lít cồn 96 độ. Tính khối lượng glucozo

Câu 8:

Cho lên men rỉ đường, sau đó chưng cất thu được 60 lít cồn 96o. Tính khối lượng glucozo có trong nước rỉ đường glucozo trên, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml ở 20oC và hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%

Lời giải:

Phản ứng lên men : (1)

Thể tích OH trong cồn 96o là 96:100.60 = 57,6 (lít)

= 0,789 (g/ml) = 0,789 kg/lít

Vậy khối lượng etanol nguyên chất là m = 57,6.0,789 (kg)

Theo (1) cứ 180 (g) glucozo → 2.46 (g) etanol

86,92 kg <- 57,6.0,789 (kg) etanol

Do H = 80% → khối lượng glucozo có trong nước rỉ đường là :

86,92.100:80 = 108,7 (kg)