Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Trong tự nhiên các nguyên tố magie và canxi có trong quặng đôlômit

Câu 7:

Trong tự nhiên các nguyên tố magie và canxi có trong quặng đôlômit: .. Từ quặng này hãy trình bày phương pháp điều chế :

a) Hai chất riêng biệt là .

b) Hai kim loại riêng biệt là Ca và Mg.

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Sơ đồ tách

+ 2HCl → + + O

+ 2HCl → + + O

+ 2NaOH → Mg ↓ + 2NaCl

- Lọc tách phần không tan thì dung dịch còn chứa các ion , , , thêm vào dung dịch ta thu kết tủa

+

Mg + 2HCl → + O

+ + 2NaCl

b) Làm tương tự như phần a để tách riêng 2 muối. Sau đó điện phân nóng chảy các dung dịch muối

+ 2HCl → + + O