Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Phân biệt các khái niệm a) Peptit và protein

Câu 7:

Phân biệt các khái niệm

a) Peptit và protein

b) Protein đơn giản và protein phức tạp

Lời giải:

a) Peptit là những hợp chất chứa các gốc α-amin axit liên kết với nhau bằng những liên kết peptit –CO-NH-

Protein là những polipeptit cao phân tử

b) Protein đơn giản : được tạo thành chỉ từ các α-amino axit

Protein phức tạp : tạo thành từ các protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein”