Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư

Câu 7:

Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra lít khí (đktc). Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và so sánh với .

Lời giải:

Các phương trình hóa học

Zn +2HCl → +

Zn + 2NaOH + O → [Zn] +

Với cùng khối lượng kim loại kẽm thì thể tích khí ở 2 phương trình là bằng nhau