Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy dùng phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đựng anilin

Câu 7:

Hãy dùng phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau :

a) Rửa lọ đựng anilin

b) Khử mùi tanh của cá trước khi nấu. Biết rằng mùi tanh của cá ( đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều chất là trimetylamin) và một số tạp chất khác

Lời giải:

a) Để rửa lọ đựng anilin trước tiên ta tráng lọ bằng dung dịch axit (ví dụ HCl) rồi rửa lại bằng nước khi đó anilin biến thành muối tan (Cl) và sẽ bị rửa trôi theo nước.

b) Để khử mùi tanh của cá do các amin gây ra cần xử lí bằng dung dịch có tính axit không độc như giấm ăn rồi rửa lại với nước sạch