Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Đun nóng 3,21 gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C có cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư

Câu 7:

Đun nóng 3,21 gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C có cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp muối natri của hai axit no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất lỏng D. Chất D phản ứng với CuO đun nóng cho sản phẩm có phản ứng tráng gương. Cho 1/10 lượng chất D phản ứng với natri được 33,6 ml (đktc). Tỉ khối hơi của D so với không khí là 2

a) Xác định công thức cấu tạo của B, C và D

b) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp A

c) Viết phương trình phản ứng của B hoặc C với (Ni, ) , và phản ứng tạo thành polime của chúng

Lời giải:

a) Hai chất hữu cơ cùng chức tác dụng với NaOH dư tạo ra 2 muối natri của 2 axit no đơn chức kế tiếp và một chất lỏng D.

Do đó D là ancol bậc 1 : R–OH

B và C là 2 este tạo bởi 2 axit no, đơn chức kế tiếp nhau có công thức chung là COOH và ancol D.

- Tìm ancol D : = 2 → = 29.2 = 58

R’ + 14 + 17 = 58 → R’ = 27 ()

D là OH: =CH-OH (ancol anlylic)

- Tìm B, C: Đặt công thức chung cho B và C là

Các phương trình phản ứng :

 + NaOH → COONa + OH (1)

OH + Na → ONa + 1/2 (bay hơi) (2)

Số mol = 0,0366 : 22,4 = 0,0015

Vậy 1:10 số mol D là = 2.0,0015 = 0,003 mol

Theo (1) số mol este bằng số mol ancol trong cả lượng D:

= 10.0,003 = 0,03 mol

14n + 1 + 44 + 41 = 107 ⇒ n = 1,5

Vậy 2 axit kế tiếp là COOH và COOH,

hai este là

Cấu tạo của 2 este :

= (M = 100; x mol)

= (M = 114; y mol)

b) Tính % (m)

Theo bài ta có hệ pt:

⇒ x = y = 0,015 mol

%(m) = (0,015.100:3,21).100% = 46,73 %

%(m) = 53,27%

c) Phương trình phản ứng của một este với , và tạo polime