Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Điện phân hoàn toàn 3,33 gam muối clorua của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lít khí Clo (đktc)

Câu 7:

Điện phân hoàn toàn 3,33 gam muối clorua của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lít khí Clo (đktc). Hãy xác định tên của muối clorua kim loại.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng.

Khối lượng mol :

⇒ M + 71 = 111

⇒ M = 40 (Ca)

Muối đã dùng là : canxi clorua