Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một trong 3 hỗn hợp sau: Fe và FeO; Fe và Fe2O3; FeO và Fe2O3

Câu 7:

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một trong 3 hỗn hợp sau: Fe và FeO; Fe và ; FeO và . Hãy dẫn ra cách nhận biết hỗn hợp chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

- Lấy chất trong từng lọ đem hòa tan bằng dung dịch HCl nhận ra hỗn hợp có chứa FeO và và tan nhưng không sinh ra khí. 2 hỗn hợp kia tan và kèm theo hiện tượng thoát khi:

FeO + 2HCl → + 0

+ 6HCl → + O

Fe + 2HCl → +

- Lấy phần dung dịch của hai hỗn hợp chưa nhận được, nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào

+ Nhận ra hỗn hợp ban đầu là Fe và FeO do tạo dung dịch khi tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa màu trắng xanh

+ 2NaOH → Fe + 2NaCl

+ Nhận ra hỗn hợp ban đầu là Fe và

do tạo dung dịch hỗn hợp khi tác dụng với NaOH tạo kết tủa trắng xanh lẫn nâu đỏ

+ 2NaOH → Fe ↓ + 2NaCl

+ 3NaOH → Fe ↓ nâu đỏ + 3NaCl