Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng chất kép của những chất có thành phần như sau

Câu 6:

Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng chất kép của những chất có thành phần như sau:

a) Hợp chất A: 32,9% Na; 12,9% Al; 54,2% F;

b) Hợp chất B: 14% K; 9,7% Al; 30,5% Si; 45,8% O.

Lời giải:

a) Đặt công thức chất .

Vậy công thức là

Công thức kép 3NaF. (Criolit)

b) Đặt công thức

Công thức chất

Công thức kép O.. (Thủy tinh)