Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. Hãy tính khối lượng Al2O3 và than chì

Câu 6:

Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. Hãy tính khối lượng và than chì (C) cần dùng để sản xuất được 5,4 tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ lượng khí oxi sinh ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit

Lời giải:

= 5,4 tấn = 5,4. gam

= 0,2. mol

→ 4Al +

C +

Theo pt:

= 1/2 . = 0,1. mol

= = 3/4 . = 0,15. mol

Khối lượng cần dùng:

= 0,1..102

= 10,2. (g) = 10,2 (tấn)

Khối lượng than chì cần dùng

= 0,15..12

= 1,8. (g) = 1,8 tấn