Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm : Ngâm một lá Zn nhỏ, tinh khiết trong dung dịch HCl thấy bọt khí H2

Câu 6:

Hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm : Ngâm một lá Zn nhỏ, tinh khiết trong dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh.

Lời giải:

Zn + 2HCl → +

Bọt khí hidro thoát ra ít và chậm do sinh ra trên bề mặt lá kẽm cản trở phản ứng. Khi thêm :

Zn + + Cu

Cu được giải phóng bám trên viên kẽm hình thành cặp pin điện hóa Zn – Cu trong đó

Zn là cực âm và bị ăn mòn

Zn → + 2e

Electron đến cực dương là Cu, tại đây + 2e →

Bọt khí hidro thoát ra ở cực dương nhiều và liên tục