Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn hai kim loại khác, cùng nhóm với kim loại Na và so sánh tính chất của những kim loại này về những mặt sau

Câu 6:

Hãy chọn hai kim loại khác, cùng nhóm với kim loại Na và so sánh tính chất của những kim loại này về những mặt sau:

- Độ cứng.

- Khối lượng riêng

- Nhiệt độ nóng chảy.

- Năng lượng ion hóa

- Thế điện cực chuẩn .

Lời giải:

So sánh Na với hai kim loại khác cùng ở nhóm IA

Kim loại kiềmLiNaKEo(M+/M) (V)-3,05-2,71-2,93Độ cứng (kim cương có độ cứng là 10)0,60,40,5Khối lượng riêng (g/cm3)0,530,970,86Nhiệt độ nóng chảy (oC)1809864Năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol)520497419