Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Viết một số phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi luyện thép từ gang

Câu 6:

a) Viết một số phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi luyện thép từ gang.

b) Cần bao nhiêu muối chứa 80% sắt(III) sunfat để có một lượng sắt bằng lượng sắt trong một tấn quặng hematit chứa 64% ?

c) Nếu lấy quặng hematit trên đem luyện gang, rồi luyện thép thì từ 10,0 tấn quặng sẽ thu được bao nhiêu tấn thép chứa 0,1% c và các tạp chất. Giả thiết hiệu suất của quá trình là 75%.

Lời giải:

a) Một số phản ứng xảy ra trong quá trình luyện thép từ gang

C +

4P +

2Mn + → 2MnO

Si +

b) Trong 1 tấn quặng hematit chứa 64% có khối lượng sắt là :

0,64 x 112 : 160 = 0,448 tấn

Trong hợp chất sắt (III) sunfat

( thì

%Fe = (56 x 2 : 400) x 80%

= 22,4% khối lượng muối

Khối lượng muối cần lấy để có 0,448 tấn sắt là :

= 0,448 x 100 : 22,4 = 2 tấn

c) Lấy 10 tấn quặng hematit nói trên để luyện gang, rồi luyện thép với hiệu suất 75% thì khối lượng thép (99,9% Fe) thu được là : (0,448 x 10 x 100 : 99,9) x 75% = 3,363 tấn