Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: a) Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thuỷ ngân bị vỡ ta cần dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rồi gom lại

Câu 6:

a) Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thuỷ ngân bị vỡ ta cần dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rồi gom lại. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học?

b) Trong công nghiệp để xứ lí khí thải S người ta hấp thụ và oxi hóa S theo sơ đồ sau:

Hãy giải thích và viết các phương trình của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân ở điều kiện thường tạo muối thủy ngân sunfua không độc

Hg + S → HgS

b) Xử lý S bằng cách biến nó thành bột S không độc

S + → 2NaHS + + O

2NaHS + → 2NaOH + 2S

S + + O

+ + 6S