Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Viết phương trình phản ứng của chất béo có công thức phân tử như sau:

Câu 5:

Viết phương trình phản ứng của chất béo có công thức cấu tạo như sau:

a) Với dung dịch KOH đun nóng.

b) Với

c) Với dư. Có Ni xúc tác, ở nhiệt độ áp suất cao

Lời giải:

Các phương trình hóa học

a) Với KOH

b) Với dư :

c) Với