Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Từ 10 kg gạo nếp cẩm (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít ancol etylic nguyên chất?

Câu 5:

Từ 10 kg gạo nếp cẩm (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít ancol etylic nguyên chất? Biết rằng hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng D = 0,789 g/ml

Lời giải:

= 10.80/100 = 8 (kg)

Sơ đồ quá trình lên men :

Do H = 80%

Mặt khác ancol etylic có D = 0,789 g/ml = 0,789 kg/lít