Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch hóa chất trong mỗi dãy sau bằng phương pháp hóa học

Câu 5:

Trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch hóa chất trong mỗi dãy sau bằng phương pháp hóa học

a) saccarozo, glucozo, glixerol

b) saccarozo, mantozo và andehit axetic

c) saccarozo, mantozo, glixerol và andehit axetic

Lời giải:

a) -Cho các chất thực hiện phản ứng tráng bạc nhận ra glucozo do tạo kết tủa Ag.

$$\begin{aligned}& \mathrm{CH}_{2} \mathrm{OH}-[\mathrm{CHOH}]_{4} \mathrm{CHO}+2\left[\mathrm{Ag}\left(\mathrm{NH}_{3}\right)_{2}\right] \mathrm{OH} \longrightarrow \mathrm{CH}_{2} \mathrm{OH}-(\mathrm{CHOH})_{4}-\mathrm{COONH}_{4}\\& +2 \mathrm{Ag} \downarrow+3 \mathrm{NH}_{3}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\end{aligned}$$

Hai chất còn lại đun nóng với H2SO4, Saccarozơ sẽ thủy phân thành glucozơ và fructozơ. Tiếp tục tác dụng với AgNO3/NH3 thì các sản phẩm của saccarozơ tham gia phản ứng với phản ứng tráng gương còn glixerol thì không tham gia.

- Nhận ra andehit axetic vì tạo kết tủa đỏ gạch

$$\mathrm{CH}_{3} \mathrm{CHO}+2 \mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_{2} \stackrel{\mathrm{t}^{\circ}}{\longrightarrow} \mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOH}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}+\mathrm{Cu} _{2} \mathrm{O} \text { (kết tủa) }$$


b) Phân biệt saccarozo, mantozo, glixerol và andehit axetic

Cho 4 chất tác dụng với phức bạc amoniac. Chia 4 chất thành 2 nhóm

- Nhóm có phản ứng tráng bạc gồm mantozo và andehit axetic(nhóm 1)

$$\begin{aligned}& \mathrm{C}_{11} \mathrm{H}_{21} \mathrm{O}_{10}\mathrm{CHO}+2\left[\mathrm{Ag}\left(\mathrm{NH}_{3}\right)_{2}\right] \mathrm{OH}\stackrel{\mathrm{t}}{\longrightarrow}\\& C_{11} H_{21} O_{11}-C O O N H_{4}+3 N H_{3}+2 H_{2}\mathrm{O}+2 \mathrm{Ag} \text { (kết tủa) }\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}& \mathrm{CH}_{3} \mathrm{CHO}+2\left[\mathrm{Ag}\left(\mathrm{NH}_{3}\right)_{2}\right] \mathrm{OH}\stackrel{\mathrm{t}^{\circ}}{\longrightarrow}\\& \mathrm{CH}_{3}-\mathrm{COONH}_{4}+3 \mathrm{NH}_{3}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}+2\mathrm{Ag} \text { (két tùa) }\end{aligned}$$


- Nhóm không có phản ứng tráng bạc gồm saccarozo và glixerol (nhóm 2)

Cho 2 chất thuộc nhóm 1 tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thương

- Nhận ra mantozo vì nhó hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh lam

$$2 \mathrm{C}_{12} \mathrm{H}_{22} \mathrm{O}_{11}+\mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_{2}\left(t^{o} \text { thường }\right) \rightarrow\left(\mathrm{C}_{12} \mathrm{H}_{21} \mathrm{O}_{11}\right)_{2} \mathrm{Cu}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$$


- Andehit axetic không có phản ứng trên

Cho hai chất nhóm 2 tác dụng với sữa vôi, nếu tạo thành dung dịch trong suốt thì đó là saccarozo, do tạo thành saccarat canxi tan

- Glixerol không có phản ứng trên

c) Phân biệt saccarozo, mantozo, glixerol và andehit axetic

Cho hai chất nhóm 2 tác dụng với sữa vôi, nếu tạo thành dung dịch trong suốt thì đó là saccarozo, do tạo thành saccarat canxi tan

- Glixerol không có phản ứng trên

Cho Hai chất nhóm 2 đun nóng với H2SO4 , Saccarozơ sẽ thủy phân thành glucozơ và fructozơ. Tiếp tục tác dụng với AgNO3/NH3 thì các sản phẩm của saccarozơ tham gia phản ứng với phản ứng tráng gương còn glixerol thì không tham gia.