Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Sự ăn mòn sắt, thép là một quá trình oxi hóa – khử. a) Giải thích và viết phương trình hóa học

Câu 5:

Sự ăn mòn sắt, thép là một quá trình oxi hóa – khử.

a) Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi sắt thép bị ăn mòn.

b) Kẽm hoặc thiếc tráng ngoài vật bằng sắt, thép có tác dụng bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn. Hãy giải thích một thực tế là sau một thời gian sử dụng thì vật được tráng bằng kẽm có hiệu quả bảo vệ tốt hơn vật được tráng thiếc.

$$\text { Biết } E_{Z n^{2+} / Z_{n}}^{0}=-0,76 \mathrm{~V} ; E_{\mathrm{Fe}^{2+} / \mathrm{Fe}}^{0}=-0,44 \mathrm{~V} ; E_{S n^{2+} / S n}^{0}=-0,14 \mathrm{~V} \text {. }$$

c) Vì sao thiếc lại được dùng nhiều hơn kẽm để bảo vệ những đồ hộp đựng thực phẩm. Còn lại kẽm lại được dùng nhiều hơn để bảo vệ ống dẫn nước, xô, chậu...?

Lời giải:

a) Sự ăn mòn sắt thép là quá trình ăn mòn điện hóa với anot bị ăn mòn là sắt, catot là cacbon

Tại anot Fe → + 2e

+ e

Tại catot O + 2e → +

Sau đó + → Fe

+ → Fe

Fe, Fe

.O (Gỉ sắt)

b) Tráng kẽm, thiếc ngoài vật bằng sắt, thép thì kẽm có hiệu quả bảo vệ tốt hơn do:

- Kẽm là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt, nếu xảy ra hiện tượng ăn mòn thì kẽm bị ăn mòn trước

- Thiếc là kim loại có tính khử yếu hơn sẳt, nếu xảy ra hiện tượng ăn mòn thì sắt bị ăn mòn trước.

c) Thiếc được dùng nhiều hơn kẽm trong việc sản xuất đồ hộp thực phẩm bởi vì các hợp chất của thiếc an toàn hơn, không gây độc cho con người như hợp chất của kẽm. Tuy nhiên để bảo vệ ông nước, xô, chậu, mái tôn thì kẽm được ưu tiên hơn thiếc vì kẽm bảo vệ sắt chống ăn mòn điện hóa tốt hơn thiếc.