Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 bằng bột nhôm. Hãy cho biết: a) Khối lượng bột nhôm cần dùng?

Câu 5:

Khử hoàn toàn 16 gam bột bằng bột nhôm. Hãy cho biết:

a) Khối lượng bột nhôm cần dùng?

b) Khối lượng của những chất sau phản ứng.

Lời giải:

= 16 : 160 = 0,1 mol

+ 2Al → + 2Fe

a) = 2. = 0,2 mol

= 0,1.27 = 5,4 gam

b) Sau phản ứng :

= 0,1.102 = 10,2 gam;

= 0,2.56 = 11,2 gam