Sách Giải Bài Tập và SGK

câu 5: Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch muối Co2+, nhận thấy có một lớp kim loại Co phủ ngoài lá kẽm

Câu 5:

Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch muối , nhận thấy có một lớp kim loại Co phủ ngoài lá kẽm. Khi nhúng lá Pb và dung dịch muối trên, không nhận thấy hiện tượng nào xảy ra.

a) Kim loại nào có tính khử mạnh nhất trong số 3 kim loại trên

b) Cation nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong số 3 cation kim loại trên

c) Sắp xếp cặp oxi hóa – khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hóa của cation tăng dần.

d) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa các cặp oxi hóa – khử

Lời giải:

a) Zn đẩy dược Co; Pb không đẩy được Co

⇒ Zn có tính khử mạnh nhất

b) có tính oxi hóa mạnh nhất

c) Xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của cation : /Zn; /Co; /Pb

d) Các phản ứng xảy ra giữa các cặp oxi hóa khử

Zn + + Co

Zn + + Pb

Co + + Pb