Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho axit salixylic (axit o-hidrobenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác người ta thu được metyl salixylat

Câu 5:

Cho axit salixylic (axit o-hidrobenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác người ta thu được metyl salixylat () dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Cho axit salixylic phản ứng với anhidrit axetic ( thu được axit axetyl salixylic () dùng làm thuốc cảm (aspirin).

a) hãy dùng công thức cấu tạo viết các phương trình phản ứng đã nêu

b) Viết phương trình phản ứng của metyl salixylat và axit axetyl salixylic với dung dịch NaOH

Lời giải:

a) Các phương trình phản ứng đã nêu trong bài

b) Phản ứng của metyl salixylat và axit axetyl salixylic với dung dịch NaOH