Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Chì và thiếc cùng có nhiều số oxi hóa trong các hợp chất và cùng tạo ra hợp chất phức. Tại sao chúng không được xếp vào nhóm những kim loại chuyển tiếp?

Câu 5:

Chì và thiếc cùng có nhiều số oxi hóa trong các hợp chất và cùng tạo ra hợp chất phức. Tại sao chúng không được xếp vào nhóm những kim loại chuyển tiếp?

Lời giải:

Sn - Pb là các nguyên tố họ p, cấu hình e lớp ngoài cùng là còn các kim loại chuyển tiếp là các nguyên tố họ d.