Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: a) Cho thí dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ

Câu 5:

a) Cho thí dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ

b) Cho thí dụ về các phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch polime.

Lời giải:

a) Polime có tính dẻo: PE, PVC, poli(metylmetacrylat)

Polime có tính đàn hồi : cao su thiên nhiên, cao su buna

Polime có tính dai, bền : nilon – 6,6; tơ lapsan ,...

b) Phản ứng cắt mạch

(-HN-+nNaOH→N--COONa

Phản ứng giữ nguyên mạch

Phản ứng tăng mạch: