Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: a) Cho một ít bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. nhận thấy màu xanh của dung dịch nhạt dần. Nhưng cho một ít bột đồng vào dung dịch

Câu 5:

a) Cho một ít bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. nhận thấy màu xanh của dung dịch nhạt dần. Nhưng cho một ít bột đồng vào dung dịch sắt (III) sunfat nhận thấy màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần và sau đó lại có màu xanh. Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

b) Điện phân dung dịch đồng (II) sunfat bằng điện cực trơ (graphit) nhận thấy màu xanh của dung dịch nhạt dần cho đến không màu. Nhưng thay các điện cực graphit bằng các điện cực đồng, nhận thấy màu xanh của dung dịch hầu như không thay đổi. Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Fe + + Cu

Màu xanh nhạt dần do lượng giảm dần trong quá trình phàn ứng.

Cu + ( +

Màu nâu màu xanh

Màu nâu nhạt dần (( giảm dần) và màu xanh xuất hiện do sinh ra

b) Điện phân dung dịch với điện cực trơ

Catot

+ 2e → Cu

Anot

O → + + 4e

Phương trình + O → 2Cu + +

Màu xanh nhạt dần đến không màu ( bị điện phân hết)

* Điện phân dung dịch với anot đồng

Catot

+ 2e → Cu

Anot

Cu → 2e +

Xảy ra hiện tượng anot tan :

Phương trình : Cuanot + dd → dd + Cucatot

Nồng độ không thay đổi nên màu của dung dịch không đổi