Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết công thức cấu tạo, gọi tên các tripeptit hình thành từ glixin, alanin, valin.

Câu 4:

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các tripeptit hình thành từ glixin, alanin, valin.

Lời giải:

a) gly-ala-val

b) gly-val-ala

c) ala-gly-val

d) ala-val-gly

e) val-ala-gly

f) val-gly-ala