Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa

Câu 4:

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa :

a) Nguyên tử Mg bị oxi hóa

b) Ion bị khử

c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi

Lời giải:

a) Mg + + Fe

Mg → + 2e

b) (đpnc)→ Mg +

+ 2e → Mg

c) 2NaOH + → Mg ↓ + 2NaCl