Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm

Câu 4:

Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm.Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%.

Lời giải:

2Al + → 2Cr +

= = 78 : 52 = 1,5 mol

= 1,5.27 = 40,5 gam