Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Những điều kiện nào để chì tác dụng với: a) không khí

Câu 4:

Những điều kiện nào để chì tác dụng với:

a) không khí.

b) axit clohiđric.

c) axit nitric.

Lời giải:

a) Chì tác dụng với O2cần điều kiện là đốt nóng.

2Pb + 2PbO.

b) Chì không tác dụng với HCl ở nhiệt đô thường do kết tủa bao bọc Pb. Nhưng khi đun nóng thì tan nên phản ứng xảy ra.

Pb + 2HCl → + ↑.

c) Chì tác dụng với loãng, đặc nóng, không tác dụng với đặc nguội