Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây nhôm

Câu 4:

Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây nhôm. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối của hai kim loại. Giải thích và đưa ra nhận xét.

Lời giải:

Sau một thời gian để trong không khí sợi đây bị đứt ở chỗ nối bên nhôm do nhôm bị ăn mòn diện hóa và đứt ra:

Al đóng vai trò là cực âm

Al → + 3e

Cu đóng vai trò là cực dương

O + + 4e →

Kết quả là nhôm bị ăn mòn và đứt ra