Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hòa tan 10 gam FeSO4 có lẫn tạp chất là Fe2(SO4)3 trong nước, được 200m³ dung dịch

Câu 4:

Hòa tan 10 gam có lẫn tạp chất là ( trong nước, được 200 dung dịch. Mặt khác, 20 dung dịch này được axit hóa bằng loãng đã làm mất màu tím của 25 dung dịch 0,03 M

a) Viết phương trình hóa học dạng ion rút gọn và cho biết vai trò của ion và ion ?

b) Có bao nhiêu mol ion tác dụng với 1 mol

c) Có bao nhiêu mol tác dụng với 25 dung dịch 0,03 M

d) Có bao nhiêu gam ion trong 200 dung dịch ban đầu?

e) Tính phần trăm theo khối lượng của tinh khiết?

Lời giải:

a) + + + + O

+ e

là chất khử

+ + 5e → + O

là chất oxi hóa

b) Để tác dụng với 1 mol cần 5 mol

c) = 0,025.0,03 = 7,5. (mol)

= 5. = 3,75. (mol) trong 20

d) Số mol trong 200 là 3,75..10 = 0,0375 mol

= 0,0375.56 = 2,1 (g)

e) tinh khiết = 0,0375.152 = 5,7 gam

= 5,7 : 10 x 100 = 57%