Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy so sánh phản ứng trùng hợp và phán ứng trùng ngưng

Câu 4:

Hãy so sánh phản ứng trùng hợp và phán ứng trùng ngưng (định nghĩa, cấu tạo của monome và phân tử khối của polime so với monome). Lấy ví dụ minh hoạ.

Lời giải:

Ví dụ :