Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy lấy dẫn chứng chứng tỏ rằng có thể sản xuất được các chất hóa học có tác dụng bảo vệ và phát triển cây lương thực.

Câu 4:

Hãy lấy dẫn chứng chứng tỏ rằng có thể sản xuất được các chất hóa học có tác dụng bảo vệ và phát triển cây lương thực.

Lời giải:

Để giải quyết vấn đề lương thực, hóa học đã có những đóng góp sau:

-Sản xuất các loại phân bón hóa học như đạm, lân, kali, phân vi lượng...

-Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, diệt trừ cỏ dại, nấm bệnh, côn trùng phá hại mùa màng.

-Tổng hợp các hóa chất bảo quản lương thực,Thực phẩm an toàn.

-Sản xuất thực phẩm nhân tạo, thay thế nguồn nguyên liệu là lương thực bằng các nguồn khác như sản xuất etanol từ tinh bột được thay bằng từ mùn cưa, vv...

-Sản xuất các loại phụ gia cho thực phẩm, như các chất tạo màu, tạo mùi, nhưng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.