Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có dung dịch chứa đồng thời các cation Ca2+, Al3+, Fe3+

Câu 4:

Có dung dịch chứa đồng thời các cation , , Fe3+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch

Lời giải:

Lấy một ít dung dịch, nhỏ vào đó vài giọt amoni thioxianat SCN thấy dung dịch nhuốm màu đỏ máu ⇒ có .

+ → Fe mầu đỏ.

Nhỏ từng giọt NaOH vào dung dịch thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu lẫn với kết tủa trắng, lọc lấy kết tủa, tiếp tục nhỏ NaOH thấy lượng kết tủa giảm dần. cuối cùng chỉ còn lại kết tủa nâu ⇒ có .

+ → Fe màu nâu

+ 3 → Al

Al + →[Al]

Dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa đem axit hóa đến môi trường pH từ 4 → 5 rồi nhỏ vào đó dung dịch ( thấy có xuất hiện kết tủa trắng

⇒ Có

+

Vậy dung dịch ban đầu có , , .